Đang truy cập : 23 - Đã truy cập : 189050

0939953399

MẪU HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

Ban hành kèm thông tư 39/2014/TT-BTC

Tập tin đính kèm: Dowload


MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN MỚI NHẤT

Ban hành kèm thông tư 26/2015/TT-BTC

Tập tin đính kèm: Dowload


DANH MỤC BIỂU MẪU QUẢN LÝ THUẾ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

Danh mục biểu mẫu này được ban hành kèm thông tư 156/2013/TT-BTC, thông tư 151/2014/TT-BTC cập nhật đến ngày 19/06/2015

Tập tin đính kèm: Dowload


DANH MỤC BIỂU MẪU KẾ TOÁN MỚI NHẤT KÈM THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/02/2015 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.

Tập tin đính kèm: Dowload


DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT NĂM 2015

Ngày 26/6/2015, Bộ KH&ĐT đã ban hành văn bản số 4211/BKHĐT-ĐKKD v/v hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp, kèm theo các biểu mẫu mới nhất khi thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Tập tin đính kèm: Dowload


DANH MỤC BIỂU MẪU MỚI NHẤT VỀ HÓA ĐƠN

Các biểu mẫu sử dụng khi thực hiện các thủ tục liên quan đến hóa đơn được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung.

Tập tin đính kèm: Dowloadý kiến khách hàng

Tôi rất hài lòng với chất lượng dịch vụ, của công ty bạn !

- Mr.Dư - Công ty Huy Đạt

hỗ trợ trực tuyến

Phòng Tư Vấn Kế Toán

tư vấn
“ Mr.Nhân ”
093995 3399
luatketoannv@gmail.com
tư vấn tư vấn

Phòng Tư Vấn Doanh Nghiệp

tư vấn
“ Mr.Nhân”
09 399 5 3399
luatketoannv@gmail.com
tư vấn tư vấnCÔNG TY TNHH NHÂN VĂN LUẬT

Địa chỉ: 7A/43/75 Thành Thái, P14, quận 10, TPHCM

    Điện thoại: 093995 3399 (Giảng viên, ThS Luật, Luật sư Mr. Nhân) 

       Email:   luatketoannv@gmail.com    or    luatsu@luatketoannv.com  

Web:  luatketoannv.com   


093 995 3399