Đang truy cập : 22 - Đã truy cập : 189034

0939953399

THÔNG TƯ SỐ: 23/2015/TT-BLĐTBXH VỀ TIỀN LƯƠNG

23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2015.

Tập tin đính kèm: Dowload


THÔNG TƯ SỐ: 30/2013/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN VỀ LAO ĐỘNG

Thông tư số: 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2013 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2013. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Tập tin đính kèm: Dowload


NGHỊ ĐỊNH SỐ: 95/2013/NĐ-CP XỬ PHẠT VPHC VỀ LĐ

Nghị định 95/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2013 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2013

Tập tin đính kèm: Dowload


NGHỊ ĐỊNH SỐ: 88/2015/NĐ-CP SỬA ĐỔI XỬ PHẠT VPHC VỀ LAO ĐỘNG

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Tập tin đính kèm: Dowload


NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Nghị định được ban hành ngày 10 tháng 05 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2013

Tập tin đính kèm: Dowload


NGHỊ ĐỊNH SỐ: 05/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Nghị định ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2015, có hiệu lực từ 01 tháng 03 năm 2015.

Tập tin đính kèm: Dowload


BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

Luật số: 10/2012/QH13 có hiệu lực từ này 01 tháng 05 năm 2013 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Tập tin đính kèm: Dowload


NGHỊ ĐỊNH SỐ: 129/2004/NĐ-CP VỀ KẾ TOÁN TRONG KINH DOANH

Ngày 31 tháng 5 năm 2004 Chính Phủ ban hành nghị định hướng dẫn Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh

Tập tin đính kèm: Dowload


LUẬT SỐ: 03/2003/QH11 LUẬT KẾ TOÁN

03/2003/QH11 LUẬT KẾ TOÁN Bộ Tài Chính ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2003, có hiệu lực từ năm 2004

Tập tin đính kèm: Dowload


THÔNG TƯ SỐ: 200/2014/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông tư 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán tại doanh nghiệp

Tập tin đính kèm: Dowload


NGHỊ ĐỊNH SỐ: 105/2013/NĐ-CP XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Ngày 16 tháng 09 năm 2013 Chính phủ ban hành nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Tập tin đính kèm: Dowload


THÔNG TƯ SỐ: 10/2014/TT-BTC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Ngày 17 tháng 1 năm 2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Thông tư có hiệu lực từ ngày 2/3/2014.

Tập tin đính kèm: Dowload


NGHỊ ĐỊNH SỐ: 04/2014/NĐ-CP SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN

Ngày 17 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư này để Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tập tin đính kèm: Dowload


NGHỊ ĐỊNH SỐ: 51/2010/NĐ-CP VỂ HÓA ĐƠN

Ngày 14 tháng 05 năm 2010,

Tập tin đính kèm: Dowload


THÔNG TƯ SỐ: 39/2014/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN

Văn bản có tệp đính kèm. Vui lòng tải về để xem được toàn văn bản

Tập tin đính kèm: Dowload


VBHN SỐ: 17/VBHN-BTC HỢP NHẤT THÔNG TƯ VỀ HÓA ĐƠN

Ngày 17 tháng 6 năm 2015 Bộ Tài Chính ban hành thông tư này hợp nhất 3 thông tư về hóa đơn

Tập tin đính kèm: Dowload


THÔNG TƯ SỐ 80/2012/TT-BTC VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

Ngày 22 tháng 5 năm 2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Tập tin đính kèm: Dowload


VBHN SỐ: 18/VBHN-BTC HỢP NHẤT CÁC THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Ngày 19/06/2015 Bộ Tài Chính hợp nhất các thông tư về quản lý thuế.

Tập tin đính kèm: Dowload


VĂN BẢN SỐ: 11/VBHN-BTC HỢP NHẤT CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ

Nghị định 11/VBHN-BTC hợp nhất 3 nghị định về thuế, được ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2015

Tập tin đính kèm: Dowload


VBHN SỐ: 09/VBHN-VPQH HỢP NHẤT CÁC LUẬT VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Tập tin đính kèm: Dowload


THÔNG TƯ SỐ: 26/2015/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT, HÓA ĐƠN

Văn bản có tệp đính kèm, vui lòng tải văn bản để xem được toàn bộ

Tập tin đính kèm: Dowload


NGHỊ ĐỊNH SỐ: 209/2013/NĐ-CP VỀ THUẾ GTGT

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.

Tập tin đính kèm: Dowload


LUẬT SỐ 31/2013/QH12 SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ GTGT

Ngày 19 tháng 6 năm 2013 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12.

Tập tin đính kèm: Dowload


LUẬT SỐ: 13/2008/QH12 LUẬT THUẾ GTGT

Ngày 04 tháng 02 năm 2008 Quốc hội thôn qua luật thuế GTGT, quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tập tin đính kèm: Dowloadý kiến khách hàng

Tôi rất hài lòng với chất lượng dịch vụ, của công ty bạn !

- Mr.Dư - Công ty Huy Đạt

hỗ trợ trực tuyến

Phòng Tư Vấn Kế Toán

tư vấn
“ Mr.Nhân ”
093995 3399
luatketoannv@gmail.com
tư vấn tư vấn

Phòng Tư Vấn Doanh Nghiệp

tư vấn
“ Mr.Nhân”
09 399 5 3399
luatketoannv@gmail.com
tư vấn tư vấnCÔNG TY TNHH NHÂN VĂN LUẬT

Địa chỉ: 7A/43/75 Thành Thái, P14, quận 10, TPHCM

    Điện thoại: 093995 3399 (Giảng viên, ThS Luật, Luật sư Mr. Nhân) 

       Email:   luatketoannv@gmail.com    or    luatsu@luatketoannv.com  

Web:  luatketoannv.com   


093 995 3399